131 اورال سرمه ای

5,300,000تومان

در صورت دلخواه مدل سنگدوزی شده قابل سفارش است.
برای سفارش سنگدوزی با پیج آلابهار هماهنگ کنید.
آستین کوتاه موجود نیست و صرفا جهت ایده می باشد.

مشخصات feature

سایز

,