شلوار دامنی کریشه کرم

770,000تومان

سایز 1 مناسب سایزهای 36 تا 40
سایز2 مناسب سایزهای 40 تا 42

سایز3 مناسب سایزهای 44 تا 46

قد این پیراهن 108 سانتی متر می باشد.

مشخصات feature

رنگ
سایز