9-1شلوار دامنی کریشه آبی کاربنی

770,000تومان

سایز 1 مناسب سایزهای 36 تا 40
سایز2 مناسب سایزهای 40 تا 42
سایز3 مناسب سایزهای 44 تا 46
قد کار 106سانتی متر است.
سایز 1: دور کمر 76سانتی متر دور باسن 118 سانتی متر
سایز2: دور کمر 84 سانتی متر دور باسن 132 سانتی متر
سایز3: دور کمر 88 سانتی متر دور باسن 148 سانتی متر

مشخصات feature

رنگ
سایز