پیراهن مجلسی یقه انگلیسی

238410 1,900,000تومان

این پیراهن دارای پارچه ژاکارد مجلسی است.

مشخصات feature

سایز

جزئیات سایز
مشخضات ظاهری