پیراهن نامزدی شنل دار

304647 10,000,000تومان

شنل دانتل پولکی مناسب برای مراسم نامزدی و عقد

این پیراهن دارای شنل حجاب می باشد.